Press ESC to close

Giáo trình rèn tự ngủ và sinh hoạt - Bài 29: Khủng hoảng

Wonder Week là thời kỳ quan trọng trong sự phát triển của bé. Thay đổi tâm trạng và hành vi của bé trong giai đoạn này tác động lớn đến giấc ngủ. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết và chiến lược để giúp bạn và bé vượt qua Wonder Week nhẹ nhàng.